Gränsdragningar finns och vem bryr sig - - Konstnärshuset

Gränsdragningar finns och vem bryr sig, Konstnärshuset 2002

Samtalet är initierat av FAS genom arbetsgruppen Cecilia Ramnek, Maria Wahlgren och Lotte Nilsson-Välima

Tanken är att belysa frågor kring gränser - om de existerar och på vilket sätt de berör oss människor. Samtalet är tär tänkt att vara associativt och fritt kring ämnet och där de inbjudna bidrar var och en som en del, ett fragment utan förväntningar på att ringa in en helhet.