MÖTA NÖTA STÖTA / RÅKA ÖMSA SPEJA - - En mannskapsbod och ett konstrum på hjul

MÖTA NÖTA STÖTA / RÅKA ÖMSA SPEJA - en mannskapsbod och ett konstrum på hjul

MÖTA NÖTA STÖTA / RÅKA ÖMSA SPEJA
- en mannskapsbod och ett konstrum på hjul

Projektet drivs av konstnärerna
Victoria Brännström
Kerstin Lindström
Lotte Nilsson-Välimaa
Maria Sandstig
Hannah Streefkerk

PROGRAM 1 DEC 2018

10.00 – 12.00 STORUMANS TORG
Gröna Vagnen står uppställd utanför Akkan.