Transgressing the Borders of Textile Art - Johanna Rosenqvist - Lund University

 Transgressing the Borders of Textile Art, text av Johanna Rosenqvist 2003 © Johanna Rosenqvist

Presented at Gender and Power in the New Europe, the 5th European Feminist Research Conference
August 20-24, 2003 Lund University, Sweden

Johanna Rosenqvist
Forskare, Post doc / Post Doc. Researcher
Avdelningen för konsthistoria och visuella studier, Institutionen för kulturvetenskaper Lunds universitet