Text Textil Tecken - 343 m/s, Almgrens Sidenväveri - - Läsningar

343 m/s - läsningar på Almgrens Sidenväveri & Museum, Stockholm 2015 Foto: Ellinor Collin

läsningar av JENNY BERGMAN . ANDERS WETTLER . VICTORIA BRÄNNSTRÖM
ELLINOR COLLIN . ÖRJAN AHNOFF . ELLEN LANDBERG . MARIA SANDSTIG

Ljudets hastighet beror på det medium vågorna passerar och är en grundläggande egenskap för materialet. I luft, vid 20 °C, är hastigheten 343 m/s, i färskvatten vid 20 °C är hastigheten 1 482 m/s och i stål 5 960 m/s.