MÖTA NÖTA STÖTA / RÅKA ÖMSA SPEJA - - En mannskapsbod och ett konstrum på hjul

MÖTA NÖTA STÖTA / RÅKA ÖMSA SPEJA - en mannskapsbod och ett konstrum på hjul

MÖTA NÖTA STÖTA / RÅKA ÖMSA SPEJA
- en mannskapsbod och ett konstrum på hjul

Projektet drivs av konstnärerna
Victoria Brännström
Kerstin Lindström
Lotte Nilsson-Välimaa
Maria Sandstig
Hannah Streefkerk

PROGRAM 1 DEC 2018

10.00 – 12.00 STORUMANS TORG
Gröna Vagnen står uppställd utanför Akkan.

Arvbetagelse - - Konst-ig, Galleri Se Konst

Arvbetagelse - ett konstprojekt i dialog med det textila kulturarvet © Arvbetagelse

Vad händer egentligen när ett konstprojekt ska presenteras i bokformat? Allt det som pågått under flera år –det som har varit viktigt, rörigt, roligt, kraftfullt och konstigt ska här speglas eller sammanfattas på ett eller annat sätt. Om vi tidigare arbetat med gemensamma gestaltningar i utställningsrum finns här ett annat slags rum som tar form – bokuppslag ersätter väggar.

Everything Matters - - Kapsylen

Release av publikationen Everything Matters på Studio 44, Stockholm 12 oktober 2012

Reflektioner i text och bild kring ett tioårigt samarbetsprojekt mellan konstnärerna Inger Bergström,
Elizabet Christiansson,Tarika Lennerbjörk och Maria Wahlgren.

Två essäer ingår "Traditionen och gästforskningens villkor - om förutsättningarna för det konstnärliga projektet" Tradition Matters av Johanna Rosenqvist samt "Den dekorativa strategin" av Martin Sundberg. Dessutom Samtal

FAS bok, en publikation om nätverket - - Bokprojekt

FAS bok, en publikation om nätverket

Etthundratio välfyllda sidor presenterar Fiber Art Sweden’s aktivitet i fotografier, personliga betraktelser, intervjuer och en essä om textil samtidskonst. Smakprov är den underjordiska stafettutställningen FASett-ett skyltfönster, i Östermalms T-bana som roade, upprörde och förundrade SL:s resenärer under 18 månader. Konstnärliga förhållningssätt och arbetsmetoder ges också stort utrymme. Väcker frågor och inspirerar.

Material Matters The substance of textile art - - Utställningskatalog

Material Matters The substance of textile art, catalouge 2002 © NKM

Producerad av NKM i samarbete med FAS, med texter av
Johanna Rosenqvist Material i tid och rum texten finns i sin helhet att läsa här >>
Fred Andersson Vävar av tråd - vävar av betydelse texten finns i sin helhet att läsa här >>

Katalogen säljs för 100 kr.
Kontakta Solveig Andersson, receptions- och butiksföreståndare på Norrköpings Konstmuseum, tel 011-152883