Neliö Galleria och ID:I galleri - - Neliö Galleria Oulo Finland

Måleri Broderi Grafik

Helena Pehrsson  måleri
Mona Petersson   broderi
Johanna Schartau  grafik och video

Utställningen är ett utbytesprojekt mellan Neliö-Galleria i Uleåborg och  ID:I galleri i Stockholm. Tanken med en utbytesutställning väcktes under Supermarket 2023 och fortsätter 1/8-18/8 2024 med Minna Kangasmaa och Tuomo Kangasmaa på ID:I galleri.