Porträtt av ett fjäll - Emma Göransson - Projektbeskrivning

Porträtt av ett fjäll © Emma Göransson

Jag utforskar mänskliga relationer till natur- och kulturlandskap över tid. Genom installationer, aktioner och objekt reflekterar jag över filosofisk ekologi och livsvillkor för människor, djur och växter, ofta i samiska perspektiv. Min konst har en stark känsla av materialitet, med referenser till traditionellt textilhantverk, arkeologi och arkitektur.

Landskap - Elizabet Christiansson - Work in progress

Landskap ©Elizabet Christiansson

Vävarna är ett sätt att beskriva landskap.

Det yttre landskapet som passerar förbi på promenader i skogen vid havet.

Det inre landskapet av känslor, tankar och föreställningar om platsen, mig och vad jag gör.

Ryan är en vän som är med mig när jag väver former av natur.

Det taktila och visuella i materialen korsar vävteknikernas matematik och ordning.
Allt filtreras genom landskapen.

På mitt arbetsbord - Sonja Löfgren - Work in progress

På mitt arbetsbord © Sonja Löfgren

Projektet jag just nu arbetar med baserar sig på mina intryck och anteckningar av Jyväskylä, en stad i mellersta Finland. 

Arkitekturen, färger, rytmer och mönster är tydliga i mitt minne. I mina anteckningar förekommer även en dragspelsaffär, cykelturer längs stränderna, järnvägens närvaro och oväntade möten. 

Installationen i sin helhet visas på Jyväskylä konstmuseum från september 2020.