Textil trilogi, del 3 - omvägar - - K.A. Almgren sidenväveri och museum

Kari Hjertholm, Variationer på en yta, detalj, foto konstnären

BRITTA CARLSTRÖM   KARI HJERTHOLM    EVA MOZARD

Textil trilogi, del 3 - omvägar

Underrubriken, omvägar, syftar på den organiska textilen, på det icke-linjära. Nästan allt böjer och kurvar sig i naturen, så även det mänskliga psyket och tankeverksamheten. En upptrampad stig över ett fält är sällan spikrak, den böljar i mjuka kurvor.  Sådan är människans rörelse.

Allting har sin egen hemlighet. Blåeriets heliga rum. FILM - Jeanette Schäring - Wärenstams , Borås

Allting har sin egen hemlighet. Blåeriets heliga rum. Stillbild Denis Romanovski

Everything has its own secret. Blåeriets heliga rum.

En eko-poetisk film som tar betraktaren på en personlig resa.                                                                          

Första gången filmen visas är nu på Wärenstams i Borås

 

TEXTILA SKIKT - - Textilmuseet

Textila skikt

Textilmuseet visar samtida textil konst ur de egna samlingarna. Sjutton konstnärer representerar inköp gjorda till museet 2003 - 2023. Från FAS deltar Monica Nilsson med sitt verk I all evighet (Amen). 

Anna T Wolgers har skrivit text till utställningsfoldern. Nedan följer inledningstexten. Foldern finns att läsa i sin helhet, med bilder på alla konstverk, i pdf format, se länk nederst.

ARTISTS O & FIBER ART SWEDEN: LÄNK - LINK - LINKKI - - Hanaholmen - Hanasaari

Paavo Halonen Ihoni on pehmeä/ Kom och håll om mej. Foto: Ulla Kokki

Konstnärsorganisationerna Artists O och Fiber Art Sweden har organiserat och curerat en gemensam utställning som visas på Hanaholmens galleri hösten 2021. Totalt 15 konstnärer från Finland och Sverige medverkar i utställningen med titeln Länk – Link – Linkki.