Gökrop över vattnet - Leyun Wang - Tomelilla konsthall

2022©Joen Bergenrud

-Mina installationer är en reflektion som utgår från mina egna upplevelser kring de pågående klimatförändringarna som påminner oss om naturens väsen och om den sköra balansen mellan människa och natur. Genom skulpturala och rumsliga textilinstallationer vill jag bjuda in betraktaren att ta in verket som en upplevelse och en fysisk erfarenhet. Denna inbjudan är också ett sätt att delge publiken och djupare berättelse om frihet mot ofrihet.

Slå rot fästa stygn - Mona Petersson - ID:I galleri , http://www.monapetersson.se

Handbroderi på lin 200x154 cm

Slå rot fästa stygn
I tidigare utställningar på ID:I har jag intresserat mig för marken under ett kalhygge. Det odlingslandskap där solitära tallplantor planteras på en föryngringsyta i kontrast till skogens uråldriga intrikata nätverk.

Broderade fragment - Sonja Löfgren-Birch - Galleri Hörnan

Summer From a Distance (Lilac), 2022, handbroderi på linne

De senaste åren har jag iakttagit naturen runt omkring mig på de platser jag besökt. Jag är intresserad av mötet med landskapet och utforskar i mina verk hur erfarenheter och minnen bidrar till upplevelsen av ett landskap. Blickens vinkel varierar, jag fokuserar på en detalj eller horisonten långt borta. Långsamt, syende för hand, förvarar jag fragment av det upplevda på tyg.