FASinfo

Fiber Art Sweden, FAS 2024

FAS tilldelades 2011 års BUS-pris (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige) för "sitt moderna sätt att närma sig textilkonsten och göra den till en bredare del av konsten i samhället".

Fiber Art Sweden är ett nätverk av konstnärer som verkar med textila medel och metoder och som befrämjar diskussionen och idéutbytet i den textila intressesfären.
I en utvidgad och inklusiv situation innebär det textila arbetet en obegränsad uppsättning möjligheter och förhållningssätt. Begreppet fiber art är en internationell beteckning för en friare hantering av fibrer och betecknar en samtida  konstform som har sin utgångspunkt i textila produktionssätt eller traditioner.

I det vidgade textila fältet tillämpar FAS en nomadisk och mobil strategi. Kontinuerligt och konsekvent har FAS med sin  aktivitet  uppsökt nya platser och sammanhang och intagit nya  positioner. Gruppens hemsida, www.fiberartsweden.nu är dess virtuella utställningsrum och enda fasta punkt. Det är en plats för visning av de enskilda medlemmarnas verk, en kanal för information om aktuella framträdanden och ett arkiv med dokumentation från utställningar, seminarier och diskussioner där gruppen varit deltagare eller initiativtagare.

Den ideella föreningen Fiber Art Sweden bildades i Stockholm 1998 i samband  med en serie  utställningar på dåvarande Galleri Grå. Till innehåll och yttre uttryck har nätverket manifesterat sig på skiftande sätt och i olika kontexter i Sverige och utomlands. Curerade utställningar har tagit plats på exempelvis Hallwylska museet, Eskilstuna konstmuseum, Borås Textilmuseum, Aguélimuseet och Norrköpings konstmuseum. Seminarier har arrangerats på bland annat Moderna Museet och Konstnärshuset. 2006 utgavs boken om FAS. Våren 2024 har FAS 32 medlemmar.

FAS styrelse 2024:
Anna Lindkvist Adolfsson/ordförande, Elizabet Christiansson/kassör, Maria Hägglund och Margareta Danhard/ambulerande sekreterare samt Monika Pettersson.

Webb ansvarig:
Catarina W Källström, Maria Wahlgren och Kerstin Lindström

Medlemskap kan sökas av den som är yrkesverksam konstnär. Information om hur man söker finns under rubriken FASmedlemskap.