Genom nålens öga - - Stenhuset

Genom nålens öga, FAS XX, Stenhuset Surahammar © Ulrika Wedin

Genom nålens öga fokuseras ett materiellt gestaltande.
Nålen som fogar ihop och sticker hål.
Nålen som uttrycksmedel i form av ett redskap för skissande och formulerande av tankar och idéer.
Mindre än nålens öga finns inte, genom det ögat ser vi visuella uttrycksmöjligheter,
En liten fibertråd leder oss genom det minsta ögat, vilket är en passage till den stora