Mellan himmel och hav - Carina Marklund - Offentlig utsmyckning

"Mellan himmel och hav" konstnärlig gestaltning för Lindbackens skolas matsal 2019 © Carina Marklund

Mellan himmel och hav
konstnärlig gestaltning för Lindbackens skolas matsal

Gestaltningen består av nio bilder indelade i tre grupper, hav, jord, himmel monterade på ljudabsorbenter.
Konstkommittén på skolan har önskat konst som består av djur, natur och ingångar till kreativitet och fantasi.