Livsformer - Helene Hortlund - Rättscentrum

"Helene Hortlund"  Rättscentrum i Malmö textil utsmyckning

Konstnärlig gestaltning av öppet luftrum innanför entrén i hus D på Rättscentrum i Malmö. Luftrummet är två våningar högt och sträcker sig längs med i stort sett hela fasadlängden. Verket ses underifrån av de som passerar och de som väntar i väntrummen och i från matsalen på det övre våningsplanet där en glasvägg sträcker sig längs med hela våningsplanet.