Textil:nu - - Mjellby Konstmuseum

Monica Nilsson / I evighet, 2006 © Monica Nilsson

Mjellby Konstmuseum visar i höst en utställning med varierande textila uttryck i samtidskonsten. Kombinationen mellan det traditionella textila uttryckssättet, den moderna tekniken samt nya medier leder in på en mer idébaserad textil konst i nyskapande former. Utställningen på Mjellby Konstmuseum syftar till att vidga begreppet samtidskonst/ textil konst och låta publiken möta en ny dimension – både när det gäller form, teknik och idé.