Textil:nu - - Mjellby Konstmuseum

Textil:nu
- 5 November 2006

Mjellby Konstmuseum visar i höst en utställning med varierande textila uttryck i samtidskonsten. Kombinationen mellan det traditionella textila uttryckssättet, den moderna tekniken samt nya medier leder in på en mer idébaserad textil konst i nyskapande former. Utställningen på Mjellby Konstmuseum syftar till att vidga begreppet samtidskonst/ textil konst och låta publiken möta en ny dimension – både när det gäller form, teknik och idé.

Från FAS deltar Anna-Karin Bylund, Helen Dahlman, Petter Hellsing, Margareta Klingberg, Helene Hortlund, Tarika Lennerbjörk, Monica Nilsson, Anna-Lena Rydberg, Helena Widén, Eivor Willbacka