Mönster och färger - - Almgrens Sidenväveri & Museum

Mönster och färger
- 29 October 2016

Repslagargatan 15 A, T-bana Slussen, tel: 08-642 56 16
 

FAS och Almgrens sidenväveri har inlett ett treårigt samarbete under namnet Siden och samtid. Tillsammans vill vi skapa en arena för samtida textil konst där FAS står för arrangemang och Almgrens för inramning och miljö. Projektet tar form i en serie utställningar med seminarier, workshops och konsthändelser mellan 2014 0ch 2017. Mönster och färger är den femte utställningen i serien.

Deltagande konstnärer: Margareta Klingberg, Monica Nilsson, Cilla Ramnek, Jeanette Schäring, Anu Touminen och Katarina Wiklund

Fiber Art Sweden presenterar Mönster och färger
När det gäller textil produktion i vilken form som helst, så finns det några parametrar som är självskrivna, till exempel mönster och färger. Dessa begrepp utgör titel och tema på höstens utställning på Almgrens sidenväveri.

Man kan tycka att ett tema som Mönster och Färger är vårdslöst brett och oansvarigt, det finns så oändligt många underavdelningar, specialiseringar och så mycket som är värt att fördjupa sig i. Det kan vara lättsamt och samtidigt komplext. Mönster kan vara intrikata och laddade, de kan definiera kulturer, beskriva livsstilar eller ingå i poetiska metaforer. Färg å sin sida är ofta organiserat i något slags mönster, men självklart inte alltid. Det finns hierarkier i färg, liksom tycke och smak om vad som passar och inte passar. Mönster och färg följs åt.

Ofta finns en önskan om att uttyda mönsters betydelse, en idé om att de bär på ett budskap, en kod eller ett svar. Mönster och färger är behäftade med associationer, vissa helt personliga, andra mer allmänna. En viss specifik randning i en viss blå färg associeras av de flesta till markiser eller parasoller på en solig badstrand, medan en liten förskjutning i kulör och bredd på ränder trollar bort sommarminnet och för tankarna till galler, flaggor eller varumärken.

Den banbrytande konstnären Sonia Delaunay väckte misstankar med sina abstrakta och färgstarka former då hon befann sig i Portugal under första världskriget. Den portugisiska säkerhetspolisen hade problem med motiven. Färgglada mönster, färger, former - hur skulle de förstås? I krigstid lästes de in i en militär kontext och tolkades till tecken och hemliga signaler till fiendemakt. Sonia Delaunay arresterades för spioneri.

Över alla strukturer och mönster härskar matematiken, sägs det. I början av 1500-talet stred Copernicus med den nya omvälvande världsbilden där solen utgör centrum och planeterna rör sig i banor runt den. Han såg det större mönstret och verkligheten ritades in i vackra och överskådliga cirklar. Vetenskapen gjorde nya landvinningar. Ett annat mindre vetenskapligt och mer oorganiserat universum skulle kunna vara kaffesumpen där spådomar döljs i ett virrvarr av slumpvisa former av kaffekorn. Den som kan uttyda mönstret kan se in i framtiden. Allt i en strävan att förklara verkligheten via mer eller mindre organiserade former och färger.

Färgen definierar mönstret. Å andra sidan representerar mönstret organisation. Formgivaren Josef Frank förespråkade en mönstrad yta framför en tom yta, då den tomma ytan väckte oro medan den fyllda och ornamenterade ytan hade en lugnande effekt. Handlar det om kontroll?

Andy Warhol skapade mönster med upprepade bilder på soppburkar, eller med färgglada silkscreentryck på Marilyn Monroe. "Jag tycker att en bild är bra om den är skarp och föreställer en kändis" lär han ha sagt. Det är lätt att bli osäker på vad det handlar om. Handlar det om något alls? Om inte, vad handlar det om i så fall? Och så vidare.

Anna Tegeström Wolgers och Monica Nilsson
Producenter

Med stöd från Stockholms Stad och Bengt Juhlins Stiftelse.

SoniaCopernicusFrankWarhol

1. Sonia Delaunay formgav en Bugatti som matchade hennes outfit. Fransk konstnär, 1885-1979
2. Copernicus heliocentriska världsbild, c:a 1545. Polsk astronom, matematiker mm 1473-1543
3. Den enfärgade ytan verkar orolig, den mönstrade lugnande, ty betraktaren påverkas ofrivilligt av det långsamma, lugna framställningssättet. Ornamentets rikedom kan man inte så snabbt utgrunda, den enfärgade ytan däremot är man genast på det klara med, och därmed erbjuder den inget ytterligare av intresse. Josef Frank. Österrikisk-svensk formgivare och arkitekt, 1885-1967
4. Andy Warhol. Amerikansk konstnär, 1928–1987