Maria Sundström

Maria
Sundström

Utbildning/Education
år skola, linje

Separatutställningar/Solo Exhibitions
år namn på utställning utställningsplats, stad, ev länkar

Samlingsutställningar/Group Exhibitions
år namn på utställning utställningsplats, stad, ev länkar

Performance
år namn på performance plats, stad, ev länkar

Uppdrag/Commissions
år namn på uppdrag plats, stad

Representerad/ Represented
representationsplats 1, representationsplats 2, representationsplats 3...osv

Bibliografi/ Bibliography
år rubrik bok/katalog/annan publikation

Annat/ Miscellanous
år namn plats 1, år namn plats 2, år namn plats 3, år namn plats 4, år namn plats 5...osv

Stipendier/Grants
år namn på stipendiefond