Margareta Klingberg

Margareta
Klingberg
+(0)705264874
klingberg_m@hotmail.com

Utbildning / Utbildning
2011 Kungliga konsthögskolan, Stockholm, MejanArc, textilism 60 p
2002 fil kand, Stockholms universitet, Umeå universitet
1986 Konstakademin, Warszawa, klassisk textil, stipendiat
1984 Konstfack, Stockholm, textil konst
1964 Journalistinstitutet, Stockholm 

Separatutställningar / Solo Exhibitions
2015 Bärmarker,  Sundsvalls museum
2010 On the Move , om gästarbetande bärplockare, Norrbottens museum, Luleå
2008 On the Move , Arbetets museum, Norrköping
2001 Hemifrån / z domu , Sundsvalls museum,
1996 Naturen som hobby , Tjörnedalagården, Baskemölla
1995 Konsthallen, Härnösand
1994 galleri Brage, Umeå Umeå
1994 Ahlbergshallen, Östersund 

Samlingsutställningar / Grupputställningar

2023 Supermarket Art Fair, Stockholm/Galleri Lokomotiv, Örnsköldsvik

2022 Det är bara tiderna som förändras, Maskinhuset, Grängesberg, från 4 juni

2022 Triennalen Västernorrland, Västernorrlands museum, Härnösand, från 21 maj

2021 Flykt. Galleri Tegen2, Stockholm

2021 11th International Fiber Art Biennale, Tsinghua university, Beijing, Kina, excellence award

2020 Örnsköldsviks museum, jubileumsutställning, Örnsköldsviks kollektiva konstnärsverkstad

2019 Y-salongen, Västernorrlands museum, Härnösand
2019 Mitt-Salong, mittsvensk konstsalong, Exercishallen, Östersund
2019 Lapland Photo Experience, Hotell Lappland, Lycksele
2018 Konstinjektion ll,   Västernorrlands museum, Härnösand
2018 Konst för alla, Folkets hus och parker, Husumgården
2016 Mönster oCH Färger, Almgrens Sidenväveri & Museum, Stockholm
2014 Tidens långsamhet and Livets flykt, Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi, Västerbottens museum, UmeåFAS går norrut, Örnsköldsviks museum
2011 Textilism, Mindepartementet, Kungliga Konsthögskolan, Stockholm
2011 Textilsommar , Virserums konsthall, Virserum
2010 Kvinnor och krig , Västerbottens museum, Tobaksmagasinet, Jakobstad, Finland, Härnösands konsthall, Sandvikens konsthall
2010 Y-salongen , Länsmuseet Västernorrland, Härnösand
2009 I det andra rummet , Hallwylska museet, Stockholm
2008 Från Lausanne till Peking, 5th International Fiber Art Biennale , Tsinghua University , Peking, Kina
20 08 Urban Concerns , Johannesburg Art Gallery, Sydafrika i utbyte med Bildmuseet, Umeå
2008 Textil materia väcker begär , installation för Fiber Art Sweden, Supermarket, Sthlm
2007 Urval, konstnärer möter samlingarna, Länsmuseet Västernorrland, Härnösand
2006 Nomads of Nowadays , Laznia Center for Contemporary Art, Gdansk, Polen
2006 Textil; nu , Mjellby konstmuseum, Halmstadgruppens museum, Halmstad
2006 Work , Lewis Glucksman Gallery, University Gallery, Cork, Irland
Ormeau Baths Gallery, Belfast, Nordirland,
2005 Moviken Art , installation i Movikens masugn, Konst i Gävleborg
2005 Arbeit / Work / Labor , Galerie im Taxispalais, Innsbruck, Österrike
2004 Momentum , nordisk festival för samtidskonst, Moss, Norge
2004 Facing East, Contemporary Landscape Photography from Baltic Areas , Arts Institute at Bournemouth, UK
2004 Changing World Images , Rippl-Ronai Museum Kapsovár, Somogy, Ungern
2002-03 Platsens Politik , Bildmuseet, Umeå, Edsvik Konst och Kultur, Sollentuna, Finla nds fotografiska museum, Helsingfors, Länsmuseet Västernorrland, Härnösand
1998 Sommarskulpturen II , museum Anna Nordlander, Skellefteå
1998 Arbetets kvinnor , installation för Elektrikerförbundet och LO
1995 Varp och väft , textilkonstnärerna och hemslöjden, Waldemars udde, Stockholm
1993,1992 15: de internationalen text , Lausanne, Nordjyllands konstmuseum, Aalborg
1987 Midtnordiske kunstdager , Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, Trondheim
1984 Textil i landskapet , Galleri Konstfack

Uppdrag / Kommissioner

2023 skissuppdrag, fotografier för skärmar, operationsavdelningen, Örnsköldsviks sjukhus/region Västernorrland

2020,- 23 Att gå över gränsen, fotoserie för Statens konstråd, foton för psykiatrin Region Västerbotten

2020 Bärens hus, Glommersträsk, Arvidsjaur, bild och text för permanent utställning

2009-18  Mellan risfält och bärmarker, bokprojekt med stöd av Sveriges Bildkonstnärsfond
2014 bilder för institutioner för samhällsstudier, Mittuniversitetet, Östersund genom Statens konstråd
2008-2010 projektledare för Fiber Art Sweden, www.pointsofdeparture.se
2008 intendent för Fiber Art Sweden, Supermarket, Enskilda Galleriet, Stockholm
2007 ARCIV, konstnärer Resource i Västerbotten, Näringslivets hus / Umeå C
2004-05 Trägård , konst i industrisamhällets kulturarv, Ådalen, Kramfors kommun
2001 Skogsarbete , personhiss 25, byggnad E1, Karolinska sjukhuset, Stockholm
1999  Ray of light , utsmyckning för Sollefteå sjukhus, entrén akutmottagningen
1998 Porträtt av kvinnlig elektriker för Arbetets kvinnor, LO och Elektrikerförbunder
1997, skissuppdrag för foajén, Gävle kommun/Gävle konstcentrum
1996 foton till Life Region , forskningsrapport i museologi, Umeå studier i humaniora
1994 Länsmuseet Västernorrland, Härnösand, textilkonstruktion för basutställningar, väv för länsmuseets hörsal


Represententerad / Representated
Statens konstråd, Sundsvalls museum, Sveriges Radios konstsamling, Folkets Hus och Parker, Länsmuseet Västernorrland, Härnösand, Västerbottens landsting, Västernorrlands landsting, stiftelsen Majoren, Sollefteå, Östergötlands landsting, Stockholms landsting och kommun, Örnsköldsviks kommun, Östersunds kommun

Bibliografi / Bibliography

2023 Sven Edins väg, fanzine i projektet Periferi, Centrum för fotografi. Bildserie bland ukrainska flyktingar i Junsele 2022-23.
2017 Kulturarv, etik och samtida migrationer, i  C. Holtorf, A. Pantazatos + G. Scarre; Routledge, London
2014 Niclas Östlind, Tiden, platsen, människorna – om kulturhistoriskt fotografi i Tidens långsamhet och livets flykt, avhandlingstext / katalogtext, Arena 2014
2010 Måns Holst-Ekström, Från Spadarvet till Kokapell: jordbruk och skogsbruk i konsten , i Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan 1900. Studier i de areella näringarnas historia. Kungliga Skogs och lantbruksakademin, meddelanden 53.
2009 Gunilla Kindstrand, Vem har rätten till ett landskap? En reflektion kring turistbroschyrer, bärplockare och hemkänsla , i Landet utanför, Kungliga skogs- och lantbruksakademins tidskrift 5.2009.
2008 Liz Wells, Land Matters, Landscape, photography, Culture and Identity , IB Tauris, London
2007 Liz Wells, Curatorial Strategy as Critical Invention, The Genesis of Facing East , i Issues in Curating Contemporary Art and Performance, red Judith Rugg, Intellect, Bristol / Chicago
2005 Charlotte Cotton Moments in History , i Photography in Contemporary Art , Thames and Hudson, London
2005 Arbeit / Work / Labor , utställningskatalog, Galerie im Taxispalais, Innsbruck, Österrike
2005 Johanna Rosenqvist, Feministiska strateg? i Den feminina textilen , Nordiska museets förlag, röd Louise Waldén
2004 Per Gunnar Tverbakk Nordic (In) stabilitet , katalog, Momentum, Moss, Norge
2004 Shane Walter, View from Lofoten i Modern Painters, London 4/2004
2003 Johanna Rosenqvist, Transgressing the Borders of Textile Art , eller - svenska artister som hantverkare, femte europeiska feministiska forskningskonferensen, Lunds Universitet. www.fiberartsweden.nu/arkiv / texter
2002 Jan-Erik Lundström, frånvaro, förluster och avslag: In Search of a Documentary Ethics , Backlight 2, Photographic Center, Nykyaika, Finland
2002 Sverker Sörlin  Mot glömskans tyranni  Dagens Nyheter 11.19
1997 Datorn förlöser förkättrat broderi, Dagens Nyheter / Kultur, 7 juli, Hemslöjden 6/97
1999 Om Fiber Art www.fiberartsweden.nu/arkiv
1995 Sampla och sy ihop, gamla ryska textilier i ung tappning, Dagens Nyheter / Kultur 07/23
Bland byggare, artister och kurdiska brödraskap i Det sociala reportaget från Zola till Zaremba, Ordfront förlag
1990 Väverskan som försvann, katalogtext för utställningar Eget uppdrag, Södertälje konsthall
2002 John Taylor,  Imaginära landskap , katalog Platsens politik, BildMuseet, Umeå Universitet
2001 Ulrika Stahre,  Den sanna bilden av global , Aftonbladet 05.30
1998 Pontus Kyander,  Hembygden och IT-samhället , katalog Sommarskulpturen II, museum Anna Nordlander, Skellefteå
1996 Thomas Tidholm, Med yxa och portör , katalog Naturen som hobby

texter av Klingberg
www.volym.info/arkiv, konsttidning på nätet
2018 Rummet, vagnen, text i katalog för projektet Möta, nöta, stöta, Fiber Art Sweden 
2016 Att gå över gränsen , Hjärnstorm # 125
2016 Finns det fortfarande ett Y?, Katalogtext för Y-salongen, Västernorrlands museum, Härnösand http://www.murberget.se/om-museet/press/nyheter/finns-det-fort proced-ett-y- .aspx
2015 Från saltvatten till framtiden , www.volym.info, http://lvn.se/Sarprofil-delplatser/volym/reportage/
2014 Egen härd är guld värd, Helenelund 13 mars 2014, Hjärnstorm 119
2012  Mehedeby Revisited , # Hjärnstorm 113, http : //www.hjarnstorm.com/
2010  Kvinnor och krig , text för katalog, Västerbottens museum, Jakobstads konstmuseum
2009 Att arbeta i nätverk, mönster och förändring, katalogtext för  I det andra rummet , Fiber Art Sweden / Hallwyllska museet www.fiberartsweden. nu / arkiv / publikationer
2008  Konstnärens blick på Ångermanland i När d alen var röd och kusten blev hög , röd Erland Mårald, Institutionen för historiska studier, Umeå universitet
2008  Snickar-Dea på kronparken  i Okända mästare, skulptur på egna vägar, röd Olle Nessle, Hemslöjdens förlag
2006  Textilmaterial väcker begär , essä, Fiber Art Sverige, bok  www.fiberartsweden.nu/arkiv
2006 text för katalog, projekt  TräGård
2004  Konstnärens blick på Ångermanland. Om konstnärers relationer till ett landskap . i Värdefulla landskap, röda Erland Mårald, Forskningsprogrammet ”Landskapet som arena”, institutionen för historiska studier, Umeå Universitet
2003 F rom inom-The Collection,  om Charlotte Enströms verk i projektet  Artist Clothing. www.charlotteenstrom.com/works
Västernorrlands Konstmuseum, museet som process, essä i Volym, www.volym.info
Jag spåren efter Hugo Zuhr, www.volym.info
2002  Välkomen till Klippen , katalogtext,  Platsens politik , Bildmuseet Umeå, Umeå universitet
2002  Textil som skulptur- textil i det utvidgade fältet  uppsats i filosofisk estetik, Stockholms universitet
2002  Tid och rumslighet i inlandets bärmarker,  om gästarbetande bärplockare, c-uppsats i socialantropologi, Stockholms universitet
2000 Dagens Nyheter / Lördag Söndag 08.04, bilder till text av Mustafa
2001 Max Book i Provins, Norrländskt magasin
Provins även 1/00, 3/00, 4/98, 2 / 98,4 / 94,4 / 93. 3/93, 3/91, 4/89
Annat / Miscellanous
Föreläsningar

2019 The Plaits of the Matter/Materiens vindlingar, Textile Art Conference, Textilmuseet, Borås
2007-11 On the Move , om gästarbetande bärplockare i norra Sverige,
konferensen Northern Heterotopias, University of the North, The Pas, Kanada, 2010
Folkteatern, Gävle, konferensen Pendlarsamhället tur och retur, Arbetets museum, Norrköping,
Upplev fotografi, Kulturhuset, Stockholm i samtal med etnolog Anette Rosengren  2004

Textil materia väcker begär , om den textila material i samtidskonsten, provföreläsning, professorer i textil konst, Konstfack, Stockholm, 2004, Textilmuseet, Borås, estetiska programmet, Umeå universitet, Konstfack, institutionen för textil konst, Folkuniversitetet, Biennalen för konsthåndverk och design, Röhsska museet, Göteborg, Sveriges konstföreningar, Göteborg
Konstnärens blick på Ångermanland , forskningsprogrammet Landskapet som Arena, institutioner för historiska studier, Umeå universitet, Sollefteå museum, 2004

Medlem av Svenska Konstkrikersamfundet, Centrum för fotografi, Författarcentrum Norr

Stipendier / Grants, awards

2022-23, 2007-08, 1999, 1995,1992 arbetsstipendium, Sveriges bildkonstnärsfond

2020, 2018 Sven Edins väg, projektbidrag, Region Västernorrland, KC Nord
2019,11 AIR Krems, Österrike http://www.air-krems.at
2018 Sven Edins väg, projekbidrag, Region Västernorrland, KC Nord

2013 Norrländska litteratursällskapets naturastipendium, Ricklundgården, Saxnäs
2019,11,10 - 09, - 06, - 05 bidrag för internationellt kulturutbyte, IASPIS / Sveriges bildkonstnärsfond
2009 Olof Palmes minnesfond
2009 projektbidrag, Sveriges bildkonstnärsfond
2008 pris vid 5th International Fiber Art Biennale , Peking, Kina
2007-08, 1999, 1995,1992 arbetsstipendium, Sveriges bildkonstnärsfond
2005, Nifca, Nordiska institutet för samtida konst, Vilnius, Litauen
2004 pris vid utställningen Changing World Images, Rippl-Ronai Museum Kapsovár, Somogy, Ungern
2003 Helge Axe : son Johnsons stiftelse
2001 projektbidrag, Sveriges bildkonstnärsfond
2001 Carl Friesendahls skulpturstipendium gm Sundsvalls Museum
2000 1996, projektbidrag Konstnärscentrum Nord
1999 1996, Längmanska Kulturfonden
1998 BUS, Bildkonst, upphovsrätt i Sverige, Estrid Ericsons stiftelse
1994 Märtha Gahns stipendium/Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund
1991 resestipendium, Sveriges bildkonstnärsfond
1987, 1985 startbidrag, Sveriges bildkonstnärsfond
1984 Västernorrlands landstings kulturstipendium, Sollefteå kommuns kulturstipendium