FAS - - Höstmöte

FAS
- 14 October 2012

Medlemshelg, i år på temat friluftsliv och praktisk gemenskap.
Käkade rökt sik, kanelbullar, ostar och badade bastu. Söndagmorgon; jogging och promenad, lyssnade på kohorn performance och söndagen avslutades med diskussion och lammkorvslunch innan det var dags för städ och bussen tillbaka till civilisationen. Lördagen startades upp med färgfika och diskussioner kring: Året. Konsten. Livet och Alltet. Och fortsatte med workshops:

1. Ljudworkshop. Deltagarna samlade material i omgivningen, grenar, löv, stenar, stol, färgbunkar, trasig stol mm. På plats fanns kartonger, resårband, bestick, plåtlådor, bandspelare mm. Uppgiften blev sedan att tillsammans göra "musik". Ur detta växte det fram en hel musikmaskin som avslutades med en livespelning.

2. Natur– Kultur  Två workshopar med filosofisk karaktär ute i det fria. Uppgiften var att definiera, praktisera, diskutera kultur. Vad är det, till skillnad från eller i förhållande till, natur? Temat var detsamma för båda grupperna, men förutsättningarna för uppgiften var olika. Syftet var att under två timmar reflektera över ämnet tillsammans, samtidigt som man jobbar praktiskt och fysiskt. Kommunikation var en underrubrik och begreppet fick användas i sin vidaste bemärkelse.

Praktiska anvisningar för de två grupperna:
Tätt: en ruta på 15 kvm markerad med hörnpinnar och markeringsband. Inom denna ruta ska gruppen visualisera, eller praktiskt gestalta det man pratar om, man ska göra ”kultur”, i relation till ”natur”  som är utanför rutan. Kommunikation ska inkluderas.
Glest: Gruppen får så många pinnar (med markeringsband) som antal deltagare. De ska hitta punkter i terrängen där de ska sätta ned pinnarna, punkter som på något sätt är valda, som betyder något med tanke på ledorden natur – kultur- kommunikation.

3. Socialgruppen Uppgiften gick ut på att genom observationer, intervjuer och fältanteckningar under promenad undersöka vad som händer mellan A och Ö vilket på något sätt genererar en berättelse

Förslag till förlopp:
1 Introduktion: uppgiften diskuteras. Beslut om metod.
2 Undersöka
3 Sammanställa
4 Analysera
5 Redovisa så att alla deltar även de andra workshopgrupperna. Delaktighet ger upplevd förståelse ;)

Uppgift: I början har vi ingenting. Sedan kan vi konstatera att vi har varandra (A) och Barnens ö (Ö)
Därefter hittar vi en kniv, snöre, tejp, anteckningsbok, linjal och pennor