Material i tid och rum / Material in Time and Space - Johanna Rosenqvist - Utställningskatalog

Johanna Rosenqvist
Material i tid och rum / Material in Time and Space

Texten är hämtad från utställningskatalogen Material Matters, den engelska delen översatt av Peter
Samuelsson

Johanna Rosenqvist, PhD in art history.
www.ht.lu.se
I am a postdoctoral researcher in art history and visual studies, based at the Division of Art History and Visual Studies, Department of Arts and Cultural Sciences.