Saimi Kling och Veronica Nygren initiativtagare till FAS - - FAS

Saimi Kling och Veronica Nygren initiativtagare till FAS
FAS

Saimi och Veronica hade en intention att skapa någon form av mötesplats för sina tidigare studenter som nu var verksamma konstnärer inom det textila fältet. Detta resulterade i en serie utställningar på Galleri Grå i Stockholm sommaren 1998. Tillsammans med de utställande konstnärerna bildades då Fiber Art Sweden - FAS.

Saimi Kling ‪1945-2002‬, huvudlärare på Konstfack linjen för textil konst och formgivning under åren ‪1979-89‬.

Veronica Nygren ‪1940-2006‬, professor i textil konst och formgivning på Konstfack åren ‪1989-94‬.

Galleri Grå låg på Sturegatan i Stockholm och drevs av Saimi Kling, Hans Lindström, Veronica Nygren, Vassil Simittchiev, Brita Carlström, Annika Liljedahl. Senare också av Petter Hellsing och Stefan Ahlenius.